1) past simple form of 'drink'? a) drank b) drinked c) drunk 2) past simple form of 'eat'? a) ate b) eated c) ated 3) past simple form of 'go'? a) goed b) went c) wend 4) past simple form of 'meet'? a) met b) med c) meeted 5) past simple form of 'take'? a) took b) taked c) tooked

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?