1) Bonus + 3 2) -5 3) Maja uwielbia jeździć na rowerze górskim. Ostatnio wzięła udział w wyścigu. Jego trasa liczyła 10 km, a Maja pokonała ją w czasie 42 minut. Z jaką prędkością średnią (w km/ h ) jechała? 4) Biegacz pokonał fragment trasy treningu wzdłuż prostej drogi ze stałą prędkością 8 km/h w czasie 15 minut. Oblicz, ile metrów przebył w tym czasie. 5) Samochód jadący z prędkością 20 m/s zaczyna hamować. Jego opóźnienie jest stałe i wynosi 3 m/s2. Jaka jest prędkość po 3 sekundach ruchu samochodu? 6) BANKRUT 7) Pociąg ruszył ze stacji i rozpędzał się równomiernie. W pewnym momencie zmierzono prędkość pociągu i otrzymano wartość 6 m/s . Po minucie zmierzono prędkość po raz drugi, tym razem wyniosła 18 m/s . Jakie było przyspieszenie pociągu? 8) Zaznacz ciała poruszające się ruchem krzywoliniowym. A. kula wystrzelona poziomo z armaty D. startujący samolot B. jadąca w dół winda E. spadająca z kranu kropla wody 9) Bonus + 5 10) Pasażer niosący plecak idzie w stronę kasownika w jadącym autobusie. Dokończ zdanie. Pasażer jest w spoczynku względem A. kierowcy autobusu. B. swojego plecaka. C. siedzących pasażerów. D. wyprzedzającego ten autobus samochodu. 11) - 1 12) Rowerzysta przejechał przez most ruchem jednostajnym z prędkością 5 m/s w czasie 2 s. Oblicz długość mostu. 13) BANKRUT 14) -2 15) Żółw idzie ze stałą prędkością 0,02 m/s. Jaką drogę pokona w czasie 15 minut? 16) Bonus + 1 17) Wybierz zbiór zawierający tylko jednostki drogi. A. km, Pa, s, cm2 B. kg, m, N, m/s C. m, km, mm, cm D. kg, m, s, m/s2  

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?