SPRECYZOWANY - Jasno określam, co chce osiągnąć. Spisuje cel., MIERZALNY - Mam możliwość notowania postępów w odniesieniu do zakładanych wskaźników, ATRAKCYJNY - Jest to dla mnie wyzwanie i przyniesie mi pewne korzyści., REALISTYCZNY - Cel jest możliwy do osiągnięcia., TERMINOWY - Ma określony termin zakończenia i/lub terminy pośrednie.,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?