1) Gdzie żyją bakterie? a) Na lądzie b) w powietrzu c) w wodzie d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne e) nie ma poprawnej odpowiedzi 2) Chorobą bakteryjną NIE JEST a) tężec b) Grypa c) Borelioza d) gruźlica 3) Dlaczego wirusy nie są organizmami? a) są za małe b) wywołują choroby c) nie wykonują czynności życiowych d) nie mają budowy komókowej 4) Jak rozmnażają się bakterie i wirusy? a) bakterie bezpłciowo, a wirusy płciowo b) wirusy bezpłciowo, a bakterie płciowo c) bakterie bezpłciowo, a wirusy się namnażają d) wirusy bezpłciowo, a bakterie się namnażają 5) Jak rozprzestrzeniają się wirusy i bakterie? Zaznacz poprawne odpowiedzi. a) drogą kropelkową b) drogą fotosyntezową c) drogą pokarmową d) drogą jelitową e) przez krew f) drogą mózgową

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?