1) CO TO JEST RUCH ? a) Zjawisko polegające na zmianie położenia ciała b) Zjawisko polegające na zmianie położenia ciała względem wybranego układu odniesienia c) Zjawisko poruszającego się ciała d) Zjawisko polegające na przemieszczaniu się z punktu A do punktu B 2) TOR RUCHU TO ? a) Strzałka pokazująca kierunek b) Długość toru c) Linia zakreślana przez poruszające się ciało d) Prosta po której się poruszamy 3) CO TO JEST DROGA ? a) To długość toru ruchu b) Linia,po której porusza się ciało c) Układ współrzędnych 4) JEDNOSTKĄ DROGI W UKŁADZIE SI JEST? a) (cm) b) (km) c) (m) d) (dm) 5) CO TO JEST RUCH JEDNOSTAJNY ? a) To ruch,w którym w jednakowych odstępach czasu ciało pokonuje różne odcinki drogi b) To ruch,w którym ciało w różnych odstępach czasu pokonuje różne odcinki drogi c) To ruch ,w którym w jednakowych odcinkach czasu ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi d) Jest jeden 6) JAKI JEST WZÓR NA PRĘDKOŚĆ ? a) s=V t b) t=s/V c) V= s/t d) V=st 7) PRĘDKOŚĆ MA WARTOŚĆ ? a) stałą b) zmienną c) wektorową 8) PRĘDKOŚĆ JEST WIELKOŚCIĄ ? a) wektorową b) prostą c) złożoną 9) RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY TO ? a) ruch po linii prostej b) ruch ciała w czasie c) ruch ,w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w róznych odstępach czasu d) ruch,w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w jednakowych odstępach czasu ,a torem jest linia prosta 10) CZYM ZAJMUJE SIĘ DZIAŁ FIZYKI-KINEMATYKA? a) nauka o ruchu ciał b) nauka o cząsteczkach c) nauka o masie i ciężkości d) nauka o pracy i energii ciał e) nauka o względności 11) ULICĄ JEDZIE SAMOCHÓD.WZGLĘDEM SAMOCHODU JEGO KIEROWCA JEST ? a) w spoczynku b) w ruchu 12) W RUCHU JEDNOSTAJNYM PRĘDKOŚĆ a) wzrasta b) maleje c) rośnie d) nie zmienia się 13) Oblicz prędkość samochodu,który jadąc ruchem jednostajnym ,w ciągu 2 godzin przebył drogę 140 km. a) 60km/h b) 71km/h c) 70km/h d) 14km/h 14) Ruch,w którym prędkość nie ulega zmianie,a torem ruchu jest linia prostata? a) PROSTOLINIOWY b) JEDNOSTAJNY 15) Jak nazywamy brak zmiany położenia ciała wzg.układu odniesienia? a) RUCH STAŁY b) SPOCZYNEK 16) Obliczysz tą wartość,jeśli podzielisz drogę przez czas? a) DROGĘ b) PRĘDKOŚĆ c) CZAS 17) Linia zakreślana przez ciało,które się porusza to...? a) CZAS b) TOR RUCHU c) DROGA

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?