1) 11 ... 12 a) maggiore b) minore c) uguale 2) 13 ... 10 a) maggiore b) minore c) uguale 3) 20 ... 20 a) maggiore b) minore c) uguale 4) 16 ... 15 a) maggiore b) minore c) uguale 5) 15 ... 16 a) maggiore b) minore c) uguale 6) 19 ... 18 a) maggiore b) minore c) uguale 7) 17 ... 17 a) maggiore b) minore c) uguale 8) 18 ... 12 a) maggiore b) minore c) uguale 9) 10 ... 10 a) maggiore b) minore c) uguale 10) 11 ... 12 a) maggiore b) minore c) uguale 11) 7 ... 5 a) maggiore b) minore c) uguale 12) 3 ... 3 a) maggiore b) minore c) uguale 13) 1 ... 8 a) maggiore b) minore c) uguale 14) 2 ... 2 a) maggiore b) minore c) uguale 15) 9 ... 2 a) maggiore b) minore c) uguale 16) 4 ... 6 a) maggiore b) minore c) uguale 17) 8 ... 3 a) maggiore b) minore c) uguale 18) 1 ... 1 a) maggiore b) minore c) uguale 19) 1 ... 8 a) maggiore b) minore c) uguale 20) 5 ... 5 a) maggiore b) minore c) uguale

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?