Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) zwei to a) jeden b) trzy c) osiem d) dwa 2) acht to a) osiem b) trzy c) cztery d) pięć 3) eins to a) trzy b) dziewięć c) jeden d) pięć 4) zwölf to a) dwanaście b) cztery c) dziesięć d) sześć 5) elf to a) trzy b) jedenaście c) siedem d) sześć

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne