A - a, D - d, E - e, I - i, K - k, L - l, M - m, O - o, R - r, T - t, Y - y,

Litery wielkie i małe - dopasowywanie.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?