1) Po ukończeniu szkoły podstawowej nie możesz składać dokumentów do: a) liceum plastycznego b) szkoły branżowej II stopnia c) liceum ogólnokształcącego 2) Czym zajmuje się modysta ? a) nowymi trendami w modzie b) szyciem kapeluszy  c) modelingiem  3) Kim jest szyper? a) szef mniejszej jednostki pływającej b) monterem szyb c) kapitan dużego okrętu 4) Kim jest legalizator ? a) zajmuje się legalizowaniem leków b) sprawdza działanie przyrządów pomiarowych   c) wydaje świadectwo maturalne  5) Który dokument pochodzi z obszaru kwalifikacji uregulowanych: a) prawo jazdy b) świadectwo dojrzałości c) dyplom mistrzowski 6) Czym zajmuje się hostessa? a) akcjami marketingowymi b) akcjami na giełdzie papierów wartościowych c) obligacjami państwowymi 7) Po ukończeniu szkoły podstawowej możesz wybrać: a) liceum profilowane, technikum, szkołę branżową I stopnia b) liceum ogólnokształcące, technikum, szkołę branżową I stopnia c) liceum ogólnokształcące, technikum, szkołę branżową II stopnia 8) Odszyfruj skrót: ZSK? a) Zintegrowany System Kompetencji b) zawodowy System Kwalifikacji c) Zintegrowany System Kwalifikacji 9) Czym zajmuje się instalator systemów bioanalitycznych?  a) montuje pulsoksymetry b) tworzy aplikacje zdrowotne c) montuje w budynkach systemy monitorujące stan zdrowia ludzi  10) Proces związany z dążeniem młodego człowieka do znalezienia odpowiedniej szkoły co umożliwi odpowiedni wybór kariery zawodowej to: a) kariera życiowa b) kariera zawodowa c) kariera szkolna 11) Dlaczego zadziczacz jest zawodem przyszłości? a) dba o środowisko naturalne b) wykorzystuje umiejętności z zakresu IT c) zajmuje się architekturą przydomowych ogródków 12) Zapewnia prawidłową pracę i synchronizację systemów inteligentnego zarządzania domem: a) monter monitoringu  b) konserwator systemów inteligentnych  c) konserwator powierzchni szorstkich 13) Od surdopedagoga nauczysz się: a) alfabetu morse'a b) alfabetu braille'a c) języka migowego 14) Jaki dokument powinien okazać kontroler ruchu dronów? a) licencje kontrolera ruchu lotniczego  b) kurs szybowcowy c) licencje pilota balonowego 15) Świadectwo dojrzałości otrzymasz po: a) zdaniu matury b) zdaniu egzaminu zawodowego c) zawarciu umowy o pracę 16) Doradca zawodowy jest: a) nauczycielem praktycznej nauki zawodu b) udziela informacji w procesie wyboru szkoły i zawodu c) diagnozuje indywidualne problemy uczniów 17) Kwalifikacje zawodowe to inaczej: a) kwalifikacje rynkowe b) zestaw wszystkich naszych umiejętności c) zainteresowania 18) Walidacja to: a) umiejętność posługiwania się kompetencjami społecznymi b) posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do uzyskania certyfikatu zawodowego   c) proces tworzenia reklamy dla zawodu przyszłości 19) Co robi inżynier telemedycyny?  a) programuje systemy komunikacyjne w sektorze medycznym b) prowadzi bloga o zdrowiu c) udziela e-porady 20) Co daje nauka w szkole branżowej II stopnia? a) uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego b) uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, c) uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach. 21) Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ogłasza: a) Kuratorium Oświaty (w danym województwie) b) Minister Edukacji Narodowej c) Dyrektor szkoły ponadpodstawowej

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?