Historyczny (średniowieczny) kraj Kaszubów rozciągał się od dolnej ____ po dolną ____. Przez stulecia głównymi ośrodkami władzy na tym terenie były dwa miasta: Gdańsk i ____. Dzisiaj jedynie ____ leży na kaszubskim obszarze etnicznym i to on pełni funkcję centrum administracyjnego dla całych Kaszub. Od wieków jest też dla ____ głównym ośrodkiem gospodarczym. W tradycji kaszubskiej stołeczną funkcję Gdańska podkreśla przede wszystkim ____ ____, zwana kaszubskim ____, w której znajduje się grobowiec władców ____. Współcześnie o funkcjonowaniu Gdańska jako ____ ____ przypominają między innymi tak zwane ____ na rogatkach miasta.

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?