1) BA-LON 2) PIL-NIK 3) LOT-KI 4) A-LA 5) E-LA 6) PIŁ-KA 7) DO-MEK 8) MA-LI-NY 9) CE-LA 10) MO-TOR 11) BO-LEK 12) NO-GI 13) MA-LU-NEK 14) PI-LOT

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?