1) Jak nazywamy prąd elektryczny ? a) dipol elektryczny b) uporządkowany ruch ładunków elektrycznych c) obwodem 2) Z jakiego wzoru obliczamy natężenie prądu elektrycznego ? a) R= U/I b) U= W/q c) I= q/t 3) Prąd elektryczny w metalach to ruch a) protonów b) elektronów c) protonów i elektronów 4) Które urządzenie to Amperomierz? a) b) c) 5) Czy to prawda, że opór elektryczny to wielkość za pomocą której określamy jak dobrze lub źle dane ciało przewodzi prąd? a) tak b) nie 6) W skład elementów obwodu elektrycznego wchodzi: a) przewód, silnik b) silnik, przewód, dzwonek, klucz, źródło energii elektrycznej, przewód, c) źródło energii elektrycznej, przewód, wyłącznik d) żadna z podanych odpowiedzi 7) Jaki jest kierunek prądu? a) od + do - b) od - do + c) żadna z podanych odpowiedzi 8) Jaka jest jednostka mocy w układzie SI? a) WAT (1W) b) VOLD (1V) c) AMPER (1A) 9) Z jakiego wzoru oblicza się pracę prądu elektrycznego ? a) napięcie * natężenie prądu * czas b) U= W/q c) W= U * I * t 10) Od czego zależy opór przewodnika? a) Od rodzaju substancji b) Od długości przewodnika c) Od pola przekroju poprzecznego d) wszystkie podane odpowiedzi 11) Na co zamienia się energia elektryczna a) energia wewnętrzna b) energia kinetyczna c) energia fal dźwiękowych d) energie promieniowania e) żadna z odpowiedzi f) wszystkie z podanych odpowiedzi 12) Co to jest zwarcie ? a) zetknięcie się dwóch przewodów doprowadzających w wyniku, którego prąd płynie z ominięciem zbiornika b) urządzenie chroniące sieć elektryczną przed przeciążeniem c) wielkość za pomocy której określamy jak dobrze lub źle dane ciało przewodzi prąd 13) Zamień jednostkę: 1,5 kWh na J a) 6400000J b) 3600000J c) 5400000J 14) Jaką jednostkę ma praca w układzie SI a) wat (1W) b) dżul (1J) c) Vat (1V) 15) Czy natężenie prądu elektrycznego informuje o wielkości za pomocą, której określamy jak dobrze lub źle dane ciało przewodzi prąd a) tak b) nie

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?