Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
f(x)=\sqrt{x+6}, f(x)=\sqrt{x+2}, f(x)=\sqrt{x}, f(x)=\sqrt{x-5}, f(x)=-\sqrt{x-2}, f(x)=-\sqrt{x+5}.

Przesuwanie wykresu funkcji pierwiastek kwadratowy wzdłuż osi OX

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne