Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
f(x)=\sqrt{x}+3, f(x)=\sqrt{x}, f(x)=-\sqrt{x}+5, f(x)=-\sqrt{x}+2, f(x)=\sqrt{x}-5, f(x)=-\sqrt{x}-3, f(x)=\sqrt{x}-2.

Przesuwanie wykresu funkcji pierwiastek kwadratowy wzdłuż osi OY

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne