f(x)=√x+3+3, f(x)=-√x-2+5, f(x)=√x+3-2, f(x)=-√x-3+2, f(x)=√x+1-5, f(x)=-√x+3-3.

Przesuwanie wykresu funkcji pierwiastek kwadratowy wzdług osi układu współrzędnych

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?