Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
f(x)=\sqrt{x+3}+3, f(x)=-\sqrt{x-2}+5, f(x)=\sqrt{x+3}-2, f(x)=-\sqrt{x-3}+2, f(x)=\sqrt{x+1}-5, f(x)=-\sqrt{x+3}-3.

Przesuwanie wykresu funkcji pierwiastek kwadratowy wzdług osi układu współrzędnych

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne