Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Wynikiem dodawania jest... a) suma b) różnica c) iloczyn d) iloraz 2) Wynikiem mnożenia jest... a) iloczyn b) iloraz c) suma d) różnica 3) Liczbę 192 zapisujemy a) sto dziewiećdziesiąt dwa b) sto dziewięćdziesiąt dwa c) sto dziewięćdziesiat dwa d) sto dziewiecdziesiat dwa 4) Ta figura to a) prostokąt b) symbol żelazka c) trapez d) duży trójkąt 5) Metr to a) 2 kg b) 100 cm c) 1000 cm d) 100 mm 6) Miesiące drugiego kwartału to a) styczeń, luty, marzec b) marzec, kwiecień, czerwiec c) kwiecień, maj, czerwiec d) luty, lipiec, listopad 7) Zegar wskazuje godzinę a) 13.50 b) 14.10 c) 10.10 d) 10.02 8) Ile trzeba zapłacić za 5 biletów? a) 9,80 zł b) 14,50 zł c) 15.40 zł d) 12, 50zł 9) Ania uzbierała 100 takich monet. Ile to złotych? a) 75 zł b) 90 zł c) 50 zł d) 100 zł 10) Trzymiesięczny kotek waży 1,5 kg i przybiera na wadze 0,5 kg miesięcznie. Ile będzie ważyć za trzy miesiące? a) 3 kg b) 2,5 kg c) 3.5 kg d) 2 kg

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne