1) beach a) plaża b) rzeka c) jezioro 2) cave a) wybrzeże b) jaskinia c) pole 3) coast a) jaskinia b) wybrzeże c) plaża 4) desert a) wybrzeże b) jaskinia c) pustynia 5) field a) pustynia b) pole c) plaża 6) forest a) pole b) rzeka c) las 7) hill a) góra b) wzgórze c) park 8) mountain a) góra b) wzgórze c) pole 9) path a) rzeka b) jezioro c) ścieżka 10) rainforest a) deszczowo b) burza c) las deszczowy 11) river a) jezioro b) las c) rzeka 12) sea a) jezioro b) morze c) rzeka 13) sunrise a) wschód słońca b) zachód słońca c) słonacznie 14) sunset a) wschód słońca b) zachód słońca c) słonecznie 15) valley a) góry b) dolina c) wzgórze 16) waterfall a) las deszczowy b) deszczowo c) wodospad

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?