Stopień wyższy: better, worse, longer, heavier, more dangerous, more beautiful, more boring, ... than ..., Używamy gdy porównujemy 2 osoby/rzeczy, -er (do krótkich przymiotników), more ... (do długich przymiotników), Stopień najwyższy: the most famous, the quietest, the most hard-working, the most generous, the best, the friendliest, the worst, Używamy, aby powiedzieć , że ktoś/ coś jest naj..., -est (do krótkich przymiotników), most ... ( do długich przymiotników), the ,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?