1) Dokończ wypowiedź. I'm keen a) on b) in c) about 2) Dokończ wypowiedź. I'm crazy a) in b) about c) on 3) Dokończ wypowiedź. I'm interested a) in b) on c) of 4) Dokończ wypowiedź. I'm fond a) in b) up c) of 5) Przetłumacz. Annual a) coroczny b) tradycyjny c) niesamowity 6) Przetłumacz. Chilly a) wypoczynkowy b) chłodny c) świąteczny 7) Przetłumacz. Która jest godzina? a) Do you have the time? b) Do you have a watch? c) Do you have time? 8) Uzupełnij. (...) the morning a) in b) at c) on 9) Uzupełnij. (...) the evening a) at b) in c) on 10) Uzupełnij. (...) night. a) in b) at c) on 11) Przetłumacz. Północ a) midday b) noon c) moon 12) Przetłumacz. Współlokator a) flatmate b) classmate c) neighbour 13) Przetłumacz. Szwagier a) fiancé b) collegue c) brother-in-law 14) Wybierz poprawną wypowiedź. a) listen to music b) listen the music c) listen music 15) Wybierz poprawną wypowiedź. a) take the shower b) take a shower c) take the bath 16) Przetłumacz. Rozwiedziony a) divorced b) apologise c) necklace 17) Przetłumacz. Wynagrodzić cos komuś a) pick someone up b) make it up to someone c) hurt someone's feelings 18) Przetłumacz. Znajomy a) friend b) neighbour c) acquaintance 19) Przetłumacz. Wygłosić przemowę a) give a speech b) split up c) talk it out 20) Przetłumacz. Przebierać się a) dress up b) wear clothes c) wake up

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?