came - come, drank - drink, ate - eat, felt - feel, went - go, had - have, made - make, met - meet, took - take, bought - buy, did - do, gave - give, put - put,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?