dry - wet, shallow - deep, smart - silly, boring - interesting, cheap - expensive, polite - rude, difficult - easy, beautiful - ugly, great - awful, fast - slow, high - low, quiet - loud, long - short, fat - thin, narrow - wide, far - near,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?