1) Kto napisał "Opowieść Wigilijną"? a) Karol Dickens b) Karol Dikens c) Karl Dicknes d) Karlo Dikenso 2) Głównym bohaterem jest: a) Marley b) Bob c) Ebenezer d) Fred 3) "Opowieść Wigilijna" jest: a) Nowelą b) Opowiadaniem c) Wierszem d) Powieścią 4) Ile strofek(rozdziałów) ma opowiadanie? a) 3 b) 4 c) 7 d) 5 5) Kim był Fred? a) Siostrzeńcem Scrooge'a b) Synem Boba c) Duchem Wigilijnej Przeszłości d) Pracownikiem w kancelarii Scrooge'a 6) Gdzie dzieje się akcja książki? a) Nowy York b) Berlin c) Lwów d) Londyn 7) Kim była Fan? a) Żoną Freda b) Siostrą Scrooge'a c) Córką Boba d) Mamą Scrooge'a 8) Kiedy dzieje się akcja książki? a) XIX wiek b) XXI wiek c) XX wiek d) XVII wiek 9) Ile duchów odwiedziło Ebenezera? a) 3 b) 2 c) 4 d) 5 10) Co się stanie z Ebenezerem, jeżeli nie zmieni swojego zachowania? a) Umrze, ale nikt nie będzie się tym przejmował. b) Będzie szczęśliwy do końca życia. c) Umrze, ale każdy będzie go opłakiwał. d) Nic się nie zmieni. 11) Która z tych postaci jest postacią realną? a) Fan b) Bella c) Duch Marleya d) Żona Freda

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?