1) Ile kwadrat ma boków? a) 2 b) 1 c) 4 2) Minecraft jest stworzony z? a) Trójkątów b) Kwadratów c) Prostokątów 3) Ma trzy boki a) Koło b) Trójkąt c) Kwadrat 4) Czym lecisz? a) Samolotem b) Łódką c) Autobusem 5) Co jest na końcu? a) Start b) Checkpoint c) Meta

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?