co to jest popyt , co to jest podaż , wymień 2 czynniki wpływające na podaż, wymień 2 czynniki wpływające na popyt , co to jest bank centralny , wymień funkcje banku centralnego , co to jest komunikacja werbalna , co to jest komunikacja niewerbalna , wymień 3 cechy osoby przedsiębiorczej , na czym polega kompromis , co to jest perswazja , co oznacza pojęcie "Rynek" w ujęciu ekonomicznym , podaj 2 cechy gospodarki centralnie planowanej- nakazowej , podaj 2 cechy gospodarki wolnorynkowej , wyjaśnij pojęcie równowaga rynkowa , co to jest inflacja , co to jest cena , podaj prawo popytu , podaj prawo podaży , wymień 3 prawa konsumenta , wymień 2 instytucje ochrony konsumentów , co to jest reklamacja , co to jest gwarancja , wyjaśnij różnicę pomiędzy kredytem a pożyczką , jaką rolę w gospodarce pełni państwo , co to jest budżet państwa , co to jest polityka fiskalna państwa , wymień mierniki wzrostu gospodarczego , wymień wskaźniki rozwoju gospodarczego , co to jest cykl koniunkturalny , wyjaśnij różnicę pomiędzy kredytem a pożyczą , co to jest podatek , wymień dochody do budżetu państwa , co to jest pieniądz , wymień funkcje pieniądza (4), wymień cechy pieniądza , co to są gospodarstwa domowe , wymień 2 skutki inflacji , co to jest rynek finansowy , co oznacza skrót KNF, co oznacza skrót NBP , co to jest ubezpieczenie , co oznacza pojęcie karencja , wyjaśnij pojęcie uposażony , wyjaśnij różnicę pomiędzy lokatą a pożyczką , czym różni sie kont oszczędnościowe od lokaty , wymień 3 zasady oszczędzania , wymień 3 zasady inwestowania , co oznacza skrót GPW i czym się zajmuje , co to są fundusze inwestycyjne .

Motyw

Opcje

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?