Rzeczowniki - Kto? Co?, Czasowniki - Co robi? Co się z nim dzieje? W jakim jest stanie?, Przymiotniki - Jaki? Jaka? Jakie? Czyj?, Liczebniki - Ile? Który z kolei?, Zaimki - Np. ja, ty, jej, jemu, Przysłówki - Jak? Gdzie? Kiedy? Skąd?, Przyimki - Np. na, przed, pod, w, Spójniki - Np. i, oraz, ponieważ, Wykrzykniki - Np. och!, ach!, oj!, ojej!, Partykuły - Np. -by, -bym, -byś, -że,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?