Correct: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, Incorrect: elevn, twelf, threeteen, forteen, fiveteen, sixten, seveteen, eiteen, ninetin, tuenti,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?