Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) 10 - .... = 6 a) 4 b) 3 c) 2 2) 4 + 5 = a) 8 b) 7 c) 9 3) 4+2+1= a) 6 b) 7 c) 8 4) 8 - 3 = a) 5 b) 4 c) 3 5) ..... - 6 = 2 a) 8 b) 7 c) 9 6) 2+3+4= a) 8 b) 9 c) 7 7) 6+1+1= a) 7 b) 9 c) 8 8) 7 - ..... = 4 a) 3 b) 2 c) 4 9) 7 - 4 = a) 3 b) 2 c) 4 10) 10 - .... = 10 a) 2 b) 1 c) 0

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne