1) Sofia E' a casa a) AUSILIARE b) PROPRIA 2) Caterina È ANDATA da nonna Ivana a) AUSILIARE b) PROPRIA 3) Timoteo e Lavinia SONO felici a) PROPRIA b) AUSILIARE 4) Matteo e Tiziano SONO amici a) PROPRIA b) AUSILIARE 5) SEI felice? a) PROPRIA b) AUSILIARE 6) Valentina e Andrea SONO ANDATI a fare una passeggiata a) PROPRIA b) AUSILIARE 7) Ti SEI RICORDATA di fare i compiti? a) PROPRIO b) AUSILIARE 8) I miei genitori ERANO dalla zia a) PROPRIA b) AUSILIARE 9) ERO a Bolzano per fare una visita ad una mia amica a) PROPRIA b) AUSILIARE 10) I bambini della terza SONO simpatici a) PROPRIA b) AUSILIARE 11) Domani SARA' giovedì a) PROPRIA b) AUSILIARE 12) Nonno Francesco e nonna Lisa ERANO ANDATI al cinema a) PROPRIA b) AUSILIARE 13) Caterina e Sofia SONO SEDUTE vicine a) PROPRIA b) AUSILIARE 14) Lavinia e Veronica SONO ANDATE al mare a) PROPRIA b) AUSILIARE 15) Valerio e Benedetta SONO PARTITI insieme per le vacanze a) PROPRIA b) AUSILIARE

VERBO ESSERE SIGNIFICATO PROPRIO O AUSILIARE

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?