usługi - Działalność gospodarcza, która nie wytwarza nowych produktów, samochodowy - transport mający największe znaczenie w przewozie ładunków, Warszawa - Miasto, w którym znajduje się największe polskie lotnisko., Odra - Rzeka będąca główną drogą wodną Polski, łączność - służy komunikowaniu się oddalonych os siebie ludzi, kolejowy - transport, mający największe znaczenie w przewozie pasażerów, Ystad - Miasto w Szwecji, do którego możemy dopłynąć promem z Świnoujścia, rurociąg - urządzenie służące do rozprowadzania wody i ropy naftowej, lotniczy - transport uważany za najbezpieczniejszy na świecie, przesyłowy - transport, którego zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, transport - zajmuje się przewozem ładunków i osób środkami lokomocji,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?