Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Rzeczowniki [policzalne(COUNTABLE)] to takie, które występują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i liczbie mnogiej, np. an adventure ---> adventures, a sock ---> socks.Rzeczowniki [niepoliczalne(UNCOUNTABLE)] nie posiadają liczby mnogiej, występują tylko w liczbie pojedynczej, np. money, water, information. , Z rzeczownikami POLICZALNYMI używamy określeń: [few] (mało), [a few] (kilka), [many] (wiele).Z rzeczownikami NIEPOLICZALNYMI używamy określeń: [little] (mało), a little (trochę), [much] (dużo). Wyrażenia "[a lot of]" możemy używać zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi w zdaniach twierdzących. , Aby zapytać o ilość stosujemy:[How many]? z rzeczownikami POLICZALNYMI. [How much]? z rzeczownikami NIEPOLICZALNYMI. .

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne