Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) ________ hours of sleep do you get a night? a) How much b) How many 2) ________ time do you spend in front of the TV? a) How much b) How many 3) ________ glasses of water do you drink a day? a) How much b) How many 4) ________ times a day do you clean your teeth? a) How much b) How many 5) ________ sport do you do a week? a) How much b) How many

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne