Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
amazing - good, awful - bad, boiling - hot, delighted - happy, enormous - big, exhausted - tired, freezing - cold, terrifying - frightening, tiny - small,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne