1) 1,9 - 0,4 = a) 1,7 b) 1,6 c) 1,5 d) 2,3 e) 1 f) 1,2 2) 5,6 - 0,2 = a) 5,4 b) 5,2 c) 5,8 d) 4,4 e) 3,6 f) 5 3) 2,5 - 0,6 = a) 1,7 b) 1,8 c) 3,1 d) 2,3 e) 2 f) 1,9 4) 6,2 - 1,1 = a) 6 b) 5,1 c) 5,2 d) 5,4 e) 6,1 f) 5,5 5) 7,3 - 2,3 = a) 7 b) 6,3 c) 5,5 d) 5 e) 5,3 f) 4,3 6) 79,4 - 6,3 = a) 73,1 b) 74,8 c) 76,1 d) 74,1 e) 73 f) 79,1 7) 89,4 - 4,4 = a) 84 b) 85 c) 84,4 d) 86,5 e) 85,8 f) 85,1 8) 18,2 - 3,3 = a) 14,9 b) 15 c) 15,9 d) 13,9 e) 14,7 f) 15,5

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?