czasowniki czas przeszły: spacerowała, był, rozmawiali, spał, tańczyła, czasowniki czas teraźniejszy: pływa, rozmawiają, wisi, płacze, jedzą, czasowniki czas przyszły: nauczą się, będzie pisać, ugotuje, pojadą, zadzwoni,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?