Dania: Zatrudnienie w rolnictwie 2,4% mieszkańców, Średnia wielkość gospodarstwa rolnego 60 ha, Znany produkt eksportowy - mleko, Znany produkt eksportowy - mięso wieprzowe, Użytkowanie ziemi , Leży na półwyspie, Słabe gleby pozostawione przez lądolód - bielice, Węgry: Zatrudnienie w rolnictwie 6,2% mieszkańców, Średnia wielkość gospodarstwa rolnego 10 ha, Znany produkt eksportowy - papryka, Znany produkt eksportowy - salami, Użytkowanie ziemi ., Nie mają dostępu do morza, Przeważają żyzne gleby - czarnoziemy,

Rolnictwo Danii i Węgier

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?