Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Will używamy aby opisać: a) plany na przyszłość b) przewidywanie przyszłości na podstawie wskazujących na to okoliczności c) spontaniczne decyzje 2) Be going to używamy aby opisać: a) plany na przyszłość b) spontaniczne decyzje c) przewidywania przyszłości wg naszych opinii i przeczuć 3) Will nie używamy do opisu: a) przewidywania przyszłości wg naszych opinii i przeczuć b) przewidywanie przyszłości na podstawie wskazujących na to okoliczności c) spontanicznych decyzji 4) Be going to ma zawszę tą samą formę (nie ulega żadnym zmianom) a) prawda, w każdym rodzaju zdań i z każdym podmiotem używamy tej formy b) fałsz, w każdym rodzaju zdań odmieniamy tą formę w zależności od podmiotu w zdaniu c) prawda, chociaż w przeczeniach musimy użyć 'not' 5) Will oraz be going to a) same budują zdania przeczące i pytające b) do pytań potrzebują dodatkowego operatora c) will nie potrzebuje dodatkowo operatora, natomiast be going to nie buduje sam zdań 6) zawsze po will i be going to mamy czasownik a) z końcówką -s b) w formie podstawowej c) z przedimkiem 'to' 7) Uzupełnij poprawnie zdanie: She ................. order spaghetti.  a) is going to b) be going to c) will d) will not e) are going to f) will going to 8) Uzupełnij poprawnie zdanie: Look! They ........... fall! a) are going to b) won't c) will going to d) is going to e) isn't going to f) be going to 9) Uzupełnij zdanie: I think people.............read more scientific books in the future. a) are going to b) will c) is going to d) will going to e) will be f) be going to 10) Uzupełnij zdanie: I ............ go to that concert next week. a) will go b) won't c) be going to d) am going to e) isn't going to f) won't go 11) Uzupełnij zdanie: I have to help my mom. OK, that's not a problem, I......... here for you a) will wait b) am going to wait c) won't wait d) will going to wait e) am not going to wait 12) Uzupełnij zdanie: Our school is closed. That's perfect. I ............... home this time a) will not leave b) am not leaving c) am not going to leave d) will leave e) am going to leaving 13) Uzupełnij zdanie: Trust me, it .................... fanstastic! a) is being b) is going to be c) will be d) will going to be e) will being f) isn't going to be 14) Uzupełnij zdania: She looks very brave. She ................... parachute. a) isn't going to b) will c) won't d) is going to e) be going to 15) Uzupełnij zdanie: I saw a list of candidates. You .................. take part in this competition. a) are going to b) will c) be going to d) won't e) aren't going to

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne