3,5+1,4 - 4,9, 7,10+5 - 12,10, 8,81+9,12 - 17,93, 1,7+7,0 - 8,7, 2,35+17 - 19,35, 1,9+6 - 7,9, 51+6,0 - 57, 12+160,5 - 172,5, 10+5,92 - 15,92, 200+0,13 - 200,13, 4,11+0,03 - 4,14, 2,5+1,4 - 3,9, 31+0,7 - 31,7, 1,2+0,7 - 1,9, 1+ 1,09 - 2,9, 261+2,1 - 263,1, 1,5+20,6 - 22,1, 1,2+1 - 2,2, 19+0,01 - 19,01, 104,0+0,02 - 104,02,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?