1) 3+1= a) b) c) 2) 5+2= a) b) c) 3) 4+3= a) b) c) 4) 3+3= a) b) c) 5) 6+2= a) b) c) 6) 5+4= a) b) c) 7) 4+1= a) b) c) 8) 8+0= a) b) c)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?