1) Jaka jest liczba mnoga od słowa EGG?  a) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) b) eggs c) egges 2) Jaka jest liczba mnoga od słowa CHEESE? a) cheeses b) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) c) cheeseses 3) Jaka jest liczba mnoga od słowa APPLE? a) apples b) appeles c) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) 4) Jaka jest liczba mnoga od słowa BREAD? a) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) b) breads c) breades 5) Jaka jest liczba mnoga od słowa MILK? a) milks b) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) c) milkes 6) Jaka jest liczba mnoga od słowa MANGO? a) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) b) mangoes c) mangos 7) Jaka jest liczba mnoga od słowa BISCUIT? a) biscuits b) biscuites c) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) 8) Jaka jest liczba mnoga od słowa CHILD? a) children b) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) c) childs 9) Jaka jest liczba mnoga od słowa MOUSE? a) mice b) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) c) mouses 10) Jaka jest liczba mnoga od słowa POTATO? a) potatos b) potatoes c) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) 11) Jaka jest liczba mnoga od słowa HAM? a) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) b) hames c) hams 12) Jaka jest liczba mnoga od słowa STRAWBERRY? a) strawberrys b) strawberries c) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) 13) Jaka jest liczba mnoga od słowa SANDWICH? a) sandwiches b) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) c) sandwichs 14) Jaka jest liczba mnoga od słowa FISH? a) fishes b) fishies c) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.) 15) Jaka jest liczba mnoga od słowa TOOTH? a) teeth b) tooths c) nie ma liczby mnogiej (tylko liczba poj.)

Teleturniej - liczba mnoga (policzalne i niepoliczalne)

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?