zdanie złożone współrzędnie łączne - Kasia poszła do sklepu i kupiła chleb., zdanie złożone współrzędnie wynikowe - Pilnie pracowaliśmy, więc otrzymaliśmy nagrodę., zdanie złożone współrzędnie rozłączne - Pojadę na wieś albo wybiorę się w góry., zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne - Wybrałem się na zakupy, ale zapomniałem portfela., zdanie złożone podrzędnie przydawkowe - Spędziliśmy w sklepie tyle czasu, ile potrzebowaliśmy., zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe - Zapytałam koleżankę, czy pójdzie ze mną na spacer., zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe czasu - Kiedy byłem mały, lubiłem oglądać bajki., zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe miejsca - Pojedziemy na wakacje tam, gdzie byliśmy w zeszłym roku., zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny - Test został odwołany, ponieważ nauczyciel był nieobecny., zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe celu - Pracował wytrwale, aby otrzymać awans., zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe przyzwolenia - Mimo że zaczęło padać, wybraliśmy się na spacer., zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe sposobu - Zrób to tak, żeby było dobrze., zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe warunku - Jeśli będę się pilnie uczył, dostanę dobrą ocenę., zdanie złożone podrzędnie podmiotowe - Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada., zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe - Jest taki, jakim zawsze chciał być.,

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?