Surowce wykorzystywane w elektrowniach cieplnych (____, gaz ziemny i ropa naftowa) oraz ____ w elektrowniach jądrowych mogą być transportowane do elektrowni oddalonych od miejsca ich wydobycia. Wyjątek stanowi ____, który podczas transportu traci na jakości. Elektrownie wodne najczęściej buduje się ____, gdzie rzeki mają ____ spadek i łatwiej wykorzystać energię płynącej w nich wody. Na nizinach elektrownie wodne budowane są ____, ponieważ wymaga to zalania dużego obszaru. W elektrowniach geotermalnych wykorzystuje się ____ pochodzące z ____. Najlepsze warunki do rozwoju energetyki geotermalnej panują ____ Elektrownie wiatrowe budowane są w miejscach, gdzie ____ wieje wiatr, przede wszystkim ____. Duży udział mają one ____ Z energii słonecznej korzysta się przede wszystkim w ____ części Europy, np. ____

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?