Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
went - go, had - have, made - make, drank - drink, did - do, took - take, bought - buy, heard - hear, ate - eat, swam - swim, felt - feel, came - come, met - meet,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne