Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Al was hungry so he [ate] a sandwich. , They [had] some sausages in the fridge, so Carla [made] hot dogs too., They [went] to bed really early., I [felt] ill two days ago., Rocco [ate] three hot dogs..

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne