potato - es, mi - lk, car - rots, pe - as, eg - gs, h - am, chee - se, sausa - ges, me - at, fi - sh, bana - nas, piz - za, omlet - te, fru - it, vege - tables,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?