Analiza słuchowa. Połącz w pary obrazki, których nazwy zaczynają się taką samą głoską i mają tyle samo głosek

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?