Będę uczyć polskiego aż ..., Chociaż lubię język polski...., Chociażbym nie uczył/uczyła się polskiego ..., Dopóki będę uczyć się polskiego... dopóty ..., Mimo, że uczę się polskiego ..., Uczę się polskiego. Pomimo to ..., Odkąd uczę się polskiego ... , Uczę się polskiego, żeby ..., Zanim napiszę test z polskiego ..., Gdybym nie uczył/uczyła się polskiego, .

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?