Dolar amerykański - W jakiej walucie wyrażane jest PKB i PKB per capita?, Użytki rolne - Grunty orne, łąki i pastwiska, uprawy wieloletnie (plantacje i sady) oraz ogródki działkowe i przydomowe. Zajmują one łącznie około 60% powierzchni Polski., Sektor - Synonim pojęcia dział gospodarki., Rolnictwo - Dział 1 gospodarki ( główna nazwa) , Przemysł - Dział 2 gospodarki ( główna nazwa) , Usługi - Dział 3 gospodarki, Niziny  - Rolnictwo najlepiej rozwija się na ..., Okres wegetacyjny - Część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła. W Polsce jest to okres ze średnią dobową temperaturą powietrza powyżej 5 °C.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?