Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
SENIOR - sprawuje opiekę nad wasalem, nadaje mu ziemię wraz z urzędami, WASAL - osoba, która składa przysięgę wierności i pomocy (wojskowej) w zamian za ziemię i opiekę, CECH - zrzeszenie rzemieślników jednej specjalności, HOŁD LENNY - uroczysta ceremonia, podczas której senior nadawał lenno swojemu wasalowi, ten zaś składał przysięgę wierności, STANY SPOŁECZNE - zamknięte grupy ludzi, które różnią się od siebie prawami i obowiązkami, zajęciami, rozrywkami i strojami, PRZYWILEJE - szczególne uprawnienia i wolności przysługujące określonym osobom lub grupom społecznym, LENNO - ziemia nadawana przez seniora wasalowi w zamian za wierną służbę i pomoc zbrojną,

kl. 5 Społeczeństwo średniowieczne

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne