, Jak brzmi pierwsze przykazanie?, Jak brzmi drugie przykazanie?, Jak powinniśmy traktować imię Pana Boga?, Podaj trzecie przykazanie Dekalogu., Kto otrzymał od Pana Boga 10 przykazań?, Jak należy "święcić dzień święty", czyli co powinniśmy robić w niedzielę?, Czy robienie w niedzielę zakupów jest grzechem?, Czy jeśli w niedzielę nie jestem w kościele, bo mi się nie chciało, to zgrzeszyłem?, Podaj czwarte przykazanie., Co to znaczy "czcić rodziców"?, Kogo jeszcze, oprócz rodziców, mamy szanować zgodnie z czwartym przykazaniem?, Jak wypełniamy pierwsze przykazanie?, Kto jest naszym bliźnim?, Co nakazuje Pan Bóg w piątym przykazaniu?, Jak brzmi piąte przykazanie?, Kiedy łamię piąte przykazanie?, Co nakazuje szóste przykazanie?, Jakie powinny być nasze myśli i pragnienia?, Czy pożyczanie i nieoddawanie to grzech? Przeciwko któremu przykazaniu?, Czy pisanie po ławkach w szkole albo niszczenie innego sprzętu to grzech? , Do czego wzywa nas siódme przykazanie?, Kolega mnie przezywa. Czy powinienem odpłacić mu tym samym?, Ile przykazań mówi o relacji z Bogiem, a ile o relacji z bliźnim?.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?