1) Obwód prostokąta o bokach długości a i b jest równy: a) a + b b) 2a + b c) a + 2b d) 2a + 2b e) a ∙ b f) 2a ∙ 2b 2) Pole prostokąta o bokach długości a i b jest równe: a) a + b b) 2a + b c) a + 2b d) 2a ∙ 2b e) a ∙ b f) 2a + 2b 3) Pole prostokąta o bokach długości 2a i b jest równe: a) 2a ∙ b b) a ∙ b c) 4a ∙b d) 2a + b e) a + 2b f) 4a + 4b 4) Obwód prostokąta o bokach długości 2a i b jest równy; a) 2a+ b b) 4a + 4b c) a + 2b d) a ∙ b e) 4a + 2b f) 2a ∙ b

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?